Obnovljivi izvori energije

Kotlovi na drva.

Danas se proizvode moderni kotlovi koji se mogu ložiti svim vrstama krutih goriva i drvnim ostacima. Kotlovi se odlikuju najsuvremenijom konstrukcijom, visokim koeficjentom iskoristivosti i stupnjem automatizacije. Stupanj iskoristivosti kotla na kruta goriva ovisi o načinu loženja i iznosi od 74 do 92%, ovisno o kapacitetu kotla.

Kotlovi na biomasu.

Kotlovi na biomasu s ručnim punjenjem imaju ugrađen spremnik iz kojeg gorivo drvo samo upada u prostor ložišta, odnosno u komoru za izgaranje ,odlikuje ih veća kvaliteta izgaranja budući da se promjene temperature dimnih plinova i ogrjevnog medija svode na najmanju moguću mjeru. Stupanj djelovanja suvremenih izvedbi takvih kotlova uobičajeno iznosi 75 - 90%.

Kotlovi sa automatskim punjenjem.

Kotlovi na biomasu s automatskim punjenjem omogućuju gotovo posve automatiziran pogon, dok stupnjevi djelovanja iznose 85 - 92%.

Grijanje na drva i biomasu

Kotao na biomasu Biomasa je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šuma, piljevinu, koru i drugi ostatak iz drvne industrije kao i slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina, koštice višanja i kore od jabuka iz poljoprivrede, životinjski izmet i ostatke iz stočarstva, komunalni i industrijski otpad.

Za primjenu u sustavima grijanja obiteljskih kuća, stambenih i poslovnih zgrada u pravilu se koristi ogrjevno drvo ili razni proizvodi koji se dobivaju obradom drveta, drvnih ostataka i otpadaka kao što su piljevina, briketi i sl.U ovdje razmatranom slučaju pod biomasom se smatra na tržištu dostupna već pripremljena biomasa u obliku tzv. peleta, tj. već pripremljeno gorivo u obliku malih cilindara promjera 6 mm, duljine do 35 mm, koje ne sadrži više od 8% vlage i 0,5% pepela.

Znate li da se više od 30% kućanstava u Hrvatskoj grije na drva !?

Savjeti grijanje na biomasu

Peć na drva mora biti kapaciteta koji odgovara veličini prostorije te mora biti stručno instalirana.

Ukoliko imate kamin obavezno zatvorite vrata kad nije u funkciji, kako biste spriječili gubitak topline kroz dimnjak.

Spremište za drva mora biti suho jer će se u suprotnom drva ovlažiti i teže izgarati.

Nemojte pretrpavati ložište drvima. Iskoristivost će biti bolja ukoliko ložište punite manjim količinama drva.

Kako bi ste osigurali bolje izgaranje i učinkovitost, cjepanice ne bi trebale biti promjera većeg od 10-15 cm.

Pozovite stručnu osobu da provjeri spojeve peći s dimnjakom kako bi osigurali da nema propuštanja dimnih plinova u prostor. Ukoliko se
u prostoru osjeti bilo kakav dim, postoji zagađenje koje je štetno za zdravlje.

Ako zamijenite staru peć na drva efikasnijom novom peći ili kotlom na drva možete uštedjeti i do 50% ogrjevnih drva.

Zamjena starog kotla na lož ulje kotlom na biomasu rezultira uštedom na troškovima energenta. Iako efikasnost kotla na biomasu nije izrazito veća nego kod kotla na lož ulje, radi se o energentu čija cijena za 1 kWh topline sadržane u gorivu iznosi oko 0,216 Kn, dok je kod lož ulja ta cijena 0,475 Kn. Dakle, cijena biomase je 2,2 puta povoljnija od cijene lož ulja

ZAMJENA KOTLA NA LOŽ ULJE STAROG 20 GODINA NOVIM KOTLOM NA BIOMASU (PELETI)

Ukoliko zamijenite kotao na lož ulje s novim kotlom na biomasu, godišnje ćete uštedjeti oko 12.000 Kn u Zagrebu odnosno 7.500 Kn u Splitu, a investicija od 30.000 Kn će vam se vratiti za 2,5 (Zg) i 4 godine (St).

EE mjera: Kotao na biomasu - peleti

Godišnja ušteda ZAGREB

12.049,00 kn

  • Investicija oko 30.000,00 kn
  • Rok povrata investicije 2.5 godine
  • Životni vijek EE mjere: 15 godina
  • Ušdeda kroz životni vijek 180.735,00 kn

Godišnja ušteda SPLIT

7484,00 kn

  • Investicija oko 30.000,00 kn
  • Rok povrata investicije 4 godine
  • Životni vijek EE mjere: 15 godina
  • Ušdeda kroz životni vijek 112.260,00 kn

Izvorni tekst preuzet sa:http://www.ee.undp.hr