Obnovljivi izvori energije

Savjet za uštedu energije

Ako temperaturu koju održavate u prostoru smanjite za samo 1°C,godišnje možete uštedjeti približno 5% energije za grijanje.Ako otvarate prozor na duže vrijeme isključite sustav grijanja ili hlađenja.

Promijenite loše navike!

Održavanje previsokih temperatura zraka u prostorijama te spuštanje temperature otvaranjem prozora jedna je od najčešćih grešaka kojima rasipamo energiju. Obični radijatorski ventili nam pomažu da ručno reguliramo temperaturu u
prostoru dok nam termostatski radijatorski ventili pomažu da automatski reguliramo temperaturu u prostorijama.

Efikasnije grijanje

Ako zamijenite staru peć na drva efikasnijom novom peći ili kotlom na drva možete uštedjeti i do 50% ogrjevnih drva.Zamjena starog kotla na lož ulje kotlom na biomasu rezultira uštedom na troškovima energenta.

Kako zagrijavati prostor?

Energetska efikasnostSustavi grijanja su neizostavni dio instalacija u kućanstvima u Hrvatskoj.Kakav ćete sustav odabrati naravno ovisi i o raspoloživim energentima.Kako biste postigli i održavali toplinsku ugodnost u cijeloj kući te kako bi mogli koristiti obnovljive izvore energije preporuča se ugradnja sustava centralnog toplovodnog grijanja. Kako cijena energenata a naročito lož ulja raste, razmotrite primjenu obnovljivih izvora energije kao što su solarni kolektori i biomasa ili dizalice topline kako biste smanjili troškove za grijanje a ujedno i doprinijeli očuvanju okoliša.

Troškovi za grijanje u najhladnijim zimskim mjesecima predstavljaju i do ¾ troškova za energente. To je razlog, ne samo da prilikom kupnje odabirete energetski efikasnije uređaje, već da te uređaje i dobro održavate.

Znate li da je loše održavanje ili zapuštenost uređaja uzrok broj 1 prestanku rada sustava grijanja ili hlađenja !?

savjeti za uštedu energije

Centralno grijanje (uljno ili plinsko)

-Jednom godišnje prije početka sezone grijanja pozovite servisera da provjeri plinske ili uljne instalacije i plamenik. Zaprljani plamenik uzrokuje nedovoljno izgaranje goriva, ali i manje  efikasan rad cijelogsustava.

-Jednom godišnje prije počeka sezone grijanja pozovite ovlaštenu osobu da provjeri izmjenjivače topline. Da bi se toplina proizvedena u kotlu iskoristila, potrebno je da su izmjenjivači topline čisti od kamenca. Sloj kamenca i male debljine smanjuje prolaz topline te aparat radi manje efikasno. U takvom slučaju potrošit će se veće količine plina, a prostor će
se sporije zagrijavati.

-Jednom godišnje stručna osoba treba provjeriti prohodnost dimnjaka.

-Osigurajte neometan dovod zraka oko kotla. Ne ostavljajte predmete,naročito one zapaljive u blizini kotla.

-Izolirajte cijevi tople vode koje prolaze kroz negrijane prostore. Cijev koja vodi od kotla do spremnika sa toplom vodom svakako treba biti izolirana,kao i spremnik vode.

-Ne zaklanjajte radijatore zavjesama i namještajem jer to smanjuje njihov toplinski učinak.

-Redovito čistite radijatore kako bi osigurali da nečistoće ne sprječavaju prijelaz topline.

-Tijekom ljeta u instalacije centralnog grijanja može ući zrak koji s početkom sezone grijanja može smanjiti kapacitet vašeg sustava. Tako recimo pola radijatora može biti vruće, a pola hladno. Stoga je potrebno redovito odzračivati radijatore i cijelu instalaciju kako bi smo izbacili zrak.

-Provjerite sa stručnom osobom je li vaš kotao prevelik za potrebe grijanja vaše kuće. Ukoliko imate kotao većeg kapaciteta od potrebnog on će se češće paliti i gasiti što uzrokuje veću potrošnju goriva i veće troškove.

Izvorni tekst preuzet sa:http://www.ee.undp.hr