Obnovljivi izvori energije

Kondenzacijski kotlovi

Kondenzacijski kotlovi.

Kotao treba imati što je moguće veći stupanj iskoristivosti. Energetski najefikasniji je kondenzacijski kotao. Ugradnjom kondenzacijskog kotla postižu se uštede od 10-15% u usporedbi s drugim novim kotlom, a do 25% u odnosu na kotlove starije od 30 godina.Ako je vaš kotao stariji od 15 godina trebali biste razmotriti njegovu
zamjenu novim kotlom čija efikasnost može biti i do 15% veća.

Primjer: Za obiteljsku kuću u Zagrebu i Splitu, površine 150 m2, toplinski izoliranu u skladu s propisima iz 1987. godine, potrebni toplinski učinci iznose 14,1 kW i 9,6 kW. Godišnje potrošnje toplinske energije za grijanje iznose 23.850 kWh i 12.650 kWh (specifične potrošnje 159 kWh/m2 i 84 kWh/m2),a za pripremu potrošne tople vode za četveročlanu obitelj 4.754 kWh (dnevna potrošnja 80 litara tople vode temperature 45oC po osobi). Ukupna potrošnje toplinske energije za kuće locirane u Zagrebu i Splitu iznose 28.604 kWh i 17.410 kWh .

ZAMJENA KOTLA NA LOŽ ULJE STAROG 20 GODINA KONDENZACIJSKIM KOTLOM NA PRIRODNI PLIN

Zamjena starog kotla na lož ulje kondenzacijskim kotlom na prirodni plin rezultira uštedom na troškovima za energent od 73%, a investicija vam se može vratiti u manje od tri godine.

EE mjera: Kondenzacijski kotao na prirodni plin - Zagreb

Godišnje uštede 15.133 Kn
6,99 tCO2
Investicija oko 45.000 Kn
Rok povrata investicije 2,9 godina
Životni vijek EE mjere 15 godina
Uštede u životnom vijeku 227.000 Kn

ZAMJENA KOTLA NA LOŽ ULJE STAROG 20 GODINA KONDENZACIJSKIM PLINSKIM KOTLOM NA UKAPLJENI NAFTNI PLIN (unp)

Zamjena starog kotla na lož ulje kondenzacijskim kotlom na ukapljeni naftni plin rezultira uštedama od 44% u Zagrebu i 26% u Splitu, pri čemu se investicija vraća u roku od 4,4 (Zg) i 7,5 (St) godina.

EE mjera: Kondenzacijski kotao na UNP

ZAGREB

Godišnje uštede 9.093 Kn
Investicija oko 40.000 Kn
Rok povrata investicije 4,4 godina
Životni vijek EE mjere 15 godina
Uštede u životnom vijeku 136.395 Kn

SPLIT

Godišnje uštede 5.300,00 Kn
Investicija oko 40.000 Kn
Rok povrata investicije 7,5 godina
Životni vijek EE mjere 15 godina
Uštede u životnom vijeku 79.500,00 Kn

Izvorni tekst preuzet sa:http://www.ee.undp.hr