Obnovljivi izvori energije

Biomasa.

Biomasa je obnovljivi izvor energije.Biomasa uključuje živuće ili donedavno živuće biljne i životinjske tvari na površini zemlje koje se mogu koristiti za proizvodnju energije.Biomasa se može smatrati oblikom pohranjene solarne energije. Energija sunca je 'uhvaćena' kroz proces fotosinteze u biljkama.

Vrste biomase.

Kao takva, ona uključuje:
-drvo,koru drveta,grane i piljevinu drveta te ostale neiskoristive ostatke iz šumarstva i drvne industrije
-ostatke iz poljoprivredne proizvodnje kao što su slama,stabljike kukuruza,suncokreta ali čak i koštice od raznog voća.
-razne vrste životinjskog izmeta
-zelenu frakciju kućnog otpada.

Podjela biomase.

Biomasa se može podijeliti u više specifičnih grupa prema vrsti primjene: za proizvodnju toplinske i električne "bioenergije", ili za proizvodnju "biogoriva".Nastojimo uvijek koristiti termin "bioenergija" za biomasu energetskih sustava koji proizvode toplinu i / ili električnu energiju i 'biogoriva' za tekuća goriva dobivena iz biomase.

Obnovljivi izvori.

Što su zapravo obnovljivi izvori energije ?

Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz prirode te se mogu obnavljati; danas se sve više koriste zbog svoje neškodljivosti prema okolišu. Najčešće se koriste energije vjetra, sunca i vode.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJEVećina tehnologije obnovljivih izvora energije se na direktan ili indirektan način napaja iz Sunca. Sustav Zemljine atmosfere je uravnotežen tako da je toplinsko zračenje u svemir jednako pristiglom sunčevom zračenju što rezultira određenim energetskim stupnjem unutar Zemljinog atmosferskog sustava što u grubo možemo opisati kao Zemljina klima. Hidrosfera (voda) upije veći udio dolazećeg zračenja. Najviše zračenja se apsorbira pri maloj geografskoj širini u području oko ekvatora, ali se ta energija raspršuje u obliku vjetrova i morskih struja po cijelom planetu. Gibanje valova moglo bi imati važnu ulogu u procesu pretvorbe mehaničke energije između atmosfere i oceana kroz opterećenje uzrokovano vjetrom. Sunčeva energija je također odgovorna za distribuciju padalina, koje su stvarane hidro električnim projektima, i za uzgoj biljaka koje su potrebne za proizvodnju biogoriva.Zelena energijaStrujanje obnovljive energije uključuje prirodne fenomene kao što su: sunčeva svjetlost, vjetar, valovi, geotermalna toplina kao što Internacionalna Agencija za Energiju objašnjava:

„Obnovljiva energija je dobivena iz prirodnih procesa koji se konstantno obnavljaju. U svojim različitim oblicima, dobiva se direktno iz sunca ili iz topline stvarane duboko u Zemlji. To još uključuje električnu struju i toplinu dobivenu iz izvora poput sunčeve svjetlosti, vjetra, oceana, hidroenergije, biomase i geotermalne energije te biogoriva i hidrogena dobivenog iz obnovljivih izvora.“

Svaki od ovih izvora ima jedinstvene karakteristike koje utječu na to kako i gdje su korišteni.

Izvorni tekst:Wikipedija -Obnovljivi izvori energije